Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému OFO-recycling s. r. o. se sídlem: Nám. T. G. Masaryka 11/9, 690 02 Břeclav.

Seznam sběrných míst a jejich provozních doba včetně telefonních čísel je uveden na webových stránkách http://www.oforec.cz nebo na stránkách MŽP - Registr míst zpětného odběru.