Spotřeba satelitních přijímačů a settop boxů

Změřili jsme pro vás spotřebu proudu několika satelitních přijímačů a set top boxů  pro orientaci v tom , jak dimezovat externí napájecí zdroje

a také pro představu o tom, kolik vás bude provoz těchto zařízení stát finančně.

Všechny hodnoty jsou uvedeny jako maximální naměřené - u satelitních přijímačů byla spotřeba měřena s připojeným konvertorem LNB a výstup přes HDMI do

TV takže šlo o zcela reálný provoz se sledováním programů, nebyla použita žádná USB zařízení - jejich vlastní spotřeba celkový odběr samozřejmě  ještě navýší.

U set top boxů nebylo použito napájení antény kde se také spotřeba zvýší o odběr předzesilovače vestavěného v anténě - reálně lze počítat s navýšením o cca 100 mA.

Test byl proveden pro přijímače s externím napájecím zdrojem a proud byl měřen v plusové větvi napájecího obvodu .

Spotřeba za rok - zde byla kalkulace - provoz 3 hodiny denně po 365 dní v roce , cena elektřiny cca 6 Kč / kWh

Z uvedené tabulky vyplývá , že bohatě stačí zdroje s max proudovým odběrem 1A neboli 1000 mA a to jak u satelitních přijímačů tak u set top boxů . Dále, že roční provoz těchto zařízení je opravdu velmi úsporný od 15 do 59 Kč ročně za předpokladu, že jsou po skončení sledování odpojeny od sítě například pomocí prodlužovacího přívodu s vypínačem.