Slovník pojmů vysvětluje co znamenají běžně používané zkratky a výrazy v anténní technice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

anténa - je elektrotechnické zařízení, které slouží k příjmu televizního nebo rozhlasového  signálu , většinou se skládá z několika anténních prvků a dipolu ke kterému se připojuje koaxiální kabel

Logaritmická anténa

koaxiální kabel - je souosý elektrický kabel v jehož středu je kovové jádro, které většinou měděné CU nebo mosazné CCS , mezi jádrem a opletením je plastová izolace která slouží také k vzájemnému prostorovému vymezení vzdálenosti mezi jádrem a opletením , dále je jím účelem elektrická izolace obou vodivých částí kabelu , obvyklá impedance koaxiálního kabelu pro televizní rozvody je 75 Ohmů

CU jádro - celoměděné jádro kabelu je dražší variantou jelikož cena mědi je relativně vysoká

CCS jádro - copper clad steel - poměděná ocel je levnější variantou - výhodou je nižší cena , nevýhodou nižší elektrická vodivost , na přenos střídavého TV signálu nemá materiál jádra až tak fatální vliv - signál se šíří spíše po vnějším okraji vodiče a nejde o velké protékající proudy

impedance - je fyzikální veličina která udává jak velký odpor klade materiál procházejícímu střídavému proudu , její jednotkou je 1 Ohm

pro anténní techniku se používá impedance kabelu 75 Ohmů

Parametry DVB-T signálu

decibel - dB - je logaritmická jednotka vyjadřující poměr dvou hodnot například signálu vůči sobě , v anténní technice se používá k vyjádření například útlumu prvků anténního systému

dBuV - decibelmikrovolt je základní jednotkou v měření absolutní elektrické úrovně signálu

BER - bit error rate - jde o jednotku která udává kolik bitů z přijatého signálu je chybných udává se v řádech  10 na -2 až na 10 -9 kdy BER na 10 -9 je bezchybný signál a BER na 10 -2 je signál již většinou neopravitelný

MER - modulační chybovost ( modulation error ratio ) v podstatě udává , jak moc rozbitý signál dorazil na příjmovou anténu - pro Českou republiku kde se používá modulace QAM 64 je použitelná hodnota nad 22 dB

Modulace QAM 64 a QAM 16

C/N - poměr signál / šum ( carrier/noise ) vyjadřuje poměr mezi užitečným signálem a šumem ( nežádoucím signálem neboli rušením )

SNR - signal to noise ratio je podobná veličina jako C/N

úroveň signálu - anglicky POWER nebo LEVEL je elektrická úroveň signálu - v dBuV - decibelmikrovoltech , někdy se také údává jako síla signálu

doporučená úroveň na vstupu do televize je 55 - 75 dBuV  - obvykle však vše dobře  funguje již od 45 dBuV , záleží na citlivosti tuneru vestavěného v televizi

pokud to naopak se zesilováním signálu přeženeme a na vstup TV přivedeme více než 85 dBuV tak bude vstupní díl TV přebuzen a na obrazovce neuvidíme nic

LTE logo

LTE  - z anglického Long Term Evolution - jde o signál mobilních operátorů vysílaný na původně televizních frekvencích - je určen hlavně pro rychlejší přenos dat

neboli rychlý internet v mobilu , škodlivost tohoto signálu spočívá v tom že je šířen do obydlených oblastí ze základnových stanic operátorů tzv BTS které jsou umístěny buď přímo v zástavbě na vysokých budovách typu kostel , vodojem apod a nebo na kopcích poblíž obydlených oblastí.

Tyto signály jsou vlivem blízkosti umístění ( většinou 300 - 1000 metrů ) k místu příjmu televizního signálu v mnohem vyšší intenzitě než signál televizní kde je vzdálenost obvykle desítky kilometrů od vysílače . Takže silný LTE signál spolehlivě přebudí vstupní díl zesilovače pokud tento není chráněn LTE filtrem s dostatečnou strmostí

DVB-T - digital video broadcasting - terrestrial v překladu digitální pozemní vysílání - na území České republiky se vysílá od roku 2012 a pravděpodobný termín ukončení je cca rok 2021 jsou používány standarty kódovaní MPEG-2 pro SD vysílání a MPEG- 4 s kodekem H.264 pro HD vysílání , pro televizní vysílání jsou používány kanály 21 - 59 tj frekvence 470 - 790 MHz

DVB-T2 - nový standart pro pozemní televizní vysílání - na území České republiky se používá kodek H.265 HEVC - televize a settopboxy které nejsou hardwarově vybaveny pro příjem tohoto nejmodernějšího kodeku musí být vyměněny , spolu s přechodem na DVB-T2 bude také zmenšeno kmitočtové pásmo pro televizní vysílání na úkor přidělení dalších frekvencí pro rychlý 5 G internet pro mobilní telefony nově budou používány kanály 21 - 48 ,

LOGO DVB-T2

HEVC - high efficience video coding - H.265 je nejnovější kodek pro digitální pozemní vysílání , vyznačuje se vyšším možným datovým tokem při zachování obrazové kvality , zjednodušeně řečeno - méně dat přenese více obrazu

H.264 - kodek pro komprimaci ( stlačení ) obrazového signálu používá se pro DVB-S satelitní vysílání

H.265 - kodek pro komprimaci obrazového signálu - byl vybrán pro šíření DVB-T2 pozemního vysílání v České republice

IEC - je zkratka mezinárodní elektrotechnické asociace - v anténní technice se tato zkratka zažila pro označování kulatých připojovacích nasunovacích konektorů

Redukce IEC samec a samice