Schéma a postup zapojení anténního zesilovače

Anténní zesilovač je základním prvkem anténního systému pro rodinný domek.

Zajišťuje zesílení signálu přijatého anténou na úroveň dostačující k pokrytí ztrát vznikajících v rozvodu a vyrobení signálu vhodnéhok připojení do anténního vstupu televize - doporučovaná úroveň na vstupu TV je 55 - 75 dBuV

Je vhodné jej umístit co nejblíže anténám - takže nejlépe v půdním prostoru.

Pokud nemáme na půdě zásuvku 230 V zvolíme si typ zesilovače se vzdáleným napájením po koaxiálním kabelu například  anténní zesilovač Evercon AM-797   vzdálenost mezi zesilovačem a napájecím zdrojem může být až 40 metrů.

Anténní zesilovač umístíme tak , aby byl chráněn před vlivy povětrnosti a nejlépe tak abychom již od vstupu do půdního prostoru dobře viděli na jeho LED kontrolku zda svítí a tím pádem zda je zesilovač napájen .

Pro příjem DVB-T2 signálu jsou vhodné nejlépe klasické směrové antény typu Yagi.

Nejsou vhodné různé aktivní placaté aktivní všesměrové plastové "antény" obsahující pouze kus drátu a zesilovač.

Nejlepší umístění antény je nad střechou co nejvýše ve směru vysílače. Pokud nelze anténu dát na střechu můžeme ji  umístit i pod střechu nicméně okrádáme se tím o cca 20 - 30% signálu což může být klíčové pro některé slabším výkonem vysílané multiplexy. K propojení antény s anténním zesilovačem je nejvhodnější černý venkovní koaxiální kabel.

Na koaxiální kabel namontujeme šroubovací F konektory odpovídající jeho vnějšímu průměru.

Návod k zapojení F konektoru

Napájecí zdroj s anténní výhybkou umístíme tedy u některé televize kde je volná zásuvka 230V.

Napájecí výhybka ve zdroji slouží k tomu aby mohlo být po jednom koaxiálním kabelu zároveň zasíláno směrem nahoru napájecí napětí 12V pro anténní zesilovač a také ve směru dolů již zesílený TV signál z anténního zesilovače k televizi .

Napájecí zdroj zapojujeme jako poslední prvek rozvodu - po jeho připojení do zásuvky 230 V by měla svítit nepřerušovaně jeho LED dioda signalizující bezchybný chod a také LED dioda na anténním zesilovači v půdním prostoru.

Regulátory zesílení jednotlivých antén jsou od výrobce nastaveny na maximum - pokud by nám některé programy kostkovaly - je možné, že úroveň vyrobeného signálu je moc vysoká a vstup na TV je přebuzen příliš silným signálem - upravíme tedy zisk zesilovače směrem k nižší hodnotě otočením potenciometru .

V praxi se také můžeme setkat se situací kdy si zákazník bydlící poměrně blízko od vysílače například 10 - 30 km zakoupí příliš silný zesilovač například 40 dB, poté může nastat situace, kdy je příliš silným signálem z antény přebuzen již vstupní díl anténního zesilovače a tento přestane dočasně pracovat,  jelikož již nezvládne takto silný signál zpracovat.

Zde je možné řešit situaci dvěma způsoby - vhodnější je výměna zesilovače za slabší např 20 dB nebo v nouzi také zařazení útlumového článku mezi anténu a vstup zesilovače tak aby nedošlo k přebuzení vstupu anténního zesilovače .

Velikost útlumového článku lze zjistit měřením nebo také zkusmo např zkusíme 10 dB a naskenujeme znovu TV ke zjištění zda to pomohlo , pokud ne zkusíme silnější například 20 dB .