Informujeme zákazníky , že podle zákona o Elektronické evidenci tržeb (EET) je prodávající povinen evidovat tržby přijaté v hotovosti nebo zaplacené platební kartou.

K přijaté platbě je povinen prodávající vydat účtenku s identifikačními údaji o prodávajícím o celkové výši částky, sazbě DPH a výši DPH .

O přijetí tržby je také povinen prodávajíci odeslat online informaci Finanční správě a to ihned po přijetí platby, nejpozději však do 48 hodin při poruše online spojení v okamžiku platby.