Přepěťová ochrana Evercon LP-777 je určena ke svedení přepětí v obvodech televizních rozvodů na bezpečné místo – eqvipotenciální zemnící sběrnici, která je přizemněna zemnícími pásky do půdy v okolí objektu . Jejím úkolem je nepropustit přepětí dále ke spotřebičům TV signálu jako jsou televize , set top boxy a satelitní přijímače a tím zabránit jejich zničení . Zdrojem přepětí může být jak přímý výboj blesku směrem k objektu , tak indukce statické elektřiny vznikající hlavně při bouřkách . Na rozdíl od přímého zásahu bleskem se může statická elektřina vyskytovat až několik kilometrů od epicentra bouřky a to, že na daném místě neprší není důvodem pro neexistenci statické elektřiny . Elektrické výboje vznikající při bouřce mají napětí až několik milionů Voltů takže jejich potenciál ničit elektrická zařízení v širokém okolí je velmi vysoký . Každoročně se o tom mohou přesvědčit tisíce majitelů se zničenými elektrospotřebiči v domácnosti při bouřce i když jejich dům nezasáhl blesk .

Bleskojistka LP-777 zapojení

Ochrana LP-777 může fungovat dvěma způsoby -

1 – není připojena externím vodičem k eqviptenciální sběrnici a přepětí svádí do zemnícího okruhu tvořeného opletením koaxiálního kabelu a následně přes uzemnění spotřebiče – tato varianta je méně účinná

2 – je připojena vodičem k eqvipotenciální sběrnici a přepětí svádí do speciálního zemnícího okruhu připojeného na uzemnění hlavního rozváděče a následně zemnícími pásky do půdy v okolí objektu

Druhá varianta je samozřejmě účinnější a ochrana následně připojených zařízení je větší.

Jádrem bleskojistky je polovodičová součástka , která se otevře při dosažení přepětí na jejím vstupu a následně toto přepětí svede do zemnícího okruhu .

Počet operací je dán úrovní přepětí a tím následně velikosti svodového proudu .

Počet cyklů :

při svodovém proudu 100 A - více než 100 cyklů

při svodovém proudu 1000 A - více než 10 cyklů

při svodovém proudu 5000 A - 1 cyklus – ochrana je zničena , je potřeba ji vyměnit za novou